ARTIST STATEMENT

  • pinit fg en rect gray 20 ARTIST STATEMENT
  • Share on Tumblr

ARTIST STATEMENT

 PROJECT “A Journey”

“Vision is the art of seeing things invisible.” ― Jonathan Swift.

 

Between vision and reality. Between the subconscious and conscious.

We would like to blindly believe what we see,for much of our conception comes from the inside as an optical illusion when our brain corrects the image by its interpretations. The belief that we are surrounded by something more, by what we have not yet experienced or seen, something intangible, acts as a stimulus to the creator…

I am inviting the viewer to stop for a while and explore another world, to broaden the view of the universe. Through geometrical forms I am looking for and expressing my conviction that reality is much more than what we perceive through the five senses. This project presents an interplay of features characteristic of science fiction and metaphysics (ontology).

Every stage of the creative process is controlled by me. The computer is a mere instrument of the process. I use it as the painter uses his paintbrush.

The objects of my works are not natural, i.e. physically they do not exist.

My works are “glimpses” of an artificial world, a world I form in my mind and create by computer; they are my journey through spaces created by me, or rather of journey impressions I am sharing with the viewer.

For the composition of a work I use three – dimensional objects created by computer, and mathematical formulas, which fractional theory, creativity and imagination are based on, are inseparable satellites of my project.

Of special importance to me are the lines, the relationship between the object and the color. Close attention is paid to the graphical and architectural side of the form. Esthetical inspiration I draw from Byzantine art, noted for embellishment , colorfulness, and radiance.

While creating unusual scenes, I overstep the boundaries of reality and finally I erase them. In my works I create a flash of emotions which allows me to run away from reality and get immersed in images created in my imagination, which presents a possibility to find myself in a different world, a possibility to discover something new, to take a short rest from daily routine which makes one weary and exhaustive. This is like meditation. Light and shadows are manipulated until a desirable drama, or intrigue and emotions experienced during the creative process are fixed. To achieve a harmonious whole, I select colors and texture that help me to express the unique mood I experience while creating a concrete work.

A new work signifies a new challenge. But when in the end I obtain a desirable result, a feeling of satisfaction fills me. This feeling encourages me to create new works, to move forward.

I sincerely hope that this project will allow you to experience at least a small part of the pleasant emotions which I experienced creating the works. I also hope that the approach to creative work, presented from a personal perspective, will allow you to know me and my esthetical views better.

 

Ilona Valeikaitė  – Paliukienė

2013

MENINIAI NUOSTATAI

 PROJEKTAS  “ Kelionė ”

“Vaizduotė – menas matyti tai, kas nematoma.” ― Džonatanas Sviftas.

 

Tarp vaizduotės ir realybės.Tarp pasąmonės ir sąmoningo proto…

Neturėtume aklai tikėti tuo, ką matome, nes didelė dalis mūsų suvokimo ateina iš vidaus kaip optinė iliuzija, kuomet smegenys koreguoja tai, ką matome, savo interpretacijomis.

Tikėjimas, kad mus supa kažkas daugiau, dar nepatirto ,nematyto ir neapčiuopiamo, skatina kūrybai…

Žiūrovą kviečiu stabtelti ir patyrinėti kitą pasaulį, praplėsti pasaulėžiūrą. Per geometrinės formas ieškau ir išreiškiu savo įsitikinimą, kad realybė yra daug daugiau, nei tai, ką suvokiame per penkis mūsų pojūčius. Šiame projekte susipina mokslinei fantastikai ir metafizikai (ontologijai) būdingi bruožai.

Kiekvieną kūrimo proceso etapą kontroliuoju aš pati. Kompiuteris yra tiesiog mano kūrybos įrankis, kurį naudoju kaip dailininkas naudojasi teptuku.

Šių darbų objektai yra išgalvoti; fiziškai jie neegzistuoja. Mano darbai yra virtualios “akimirkos”, kylančios iš dirbtinio pasaulio, kurį įsivaizduoju ir kuriu kompiuteriu. Tai mano kelionė po mano pačios sukurtas erdves. Jie yra tarsi kelionės įspūdžiai, kuriais dalinuosi su žiūrovu.

Kūrinio kompozicijai naudoju trimačius  objektus, sukurtus kompiuteriu,o matematikos formulynai,kuriais pagrįsta fraktalų teorija, kūrybiškumas bei vaizduotė, yra neatskiriami šio projekto palydovai.

Kūryboje man itin svarbu linijos, objekto ir spalvos tarpusavio santykis. Didelį dėmesį skiriu formos grafiškumui ir architektūriškumui, o estetinio įkvėpimo semiuosi iš Bizantijos meno, kuriam būdingas puošnumas, spalvingumas ir spindesys.

Kurdama neįprastas scenas, peržengiu tikrovės sąvoką, kol galiausiai ištrinu jos ribas.

Savo darbais kuriu emocijų pliūpsnį, leidžiantį pabėgti nuo realybės ir pasinerti į vaizduotėje plėtojamus vaizdus. Tai galimybė patekti į kitą pasaulį, galimybė atrasti kažką nauja, pabėgus atsipūsti nuo kasdienybės, rutinos, kuri vargina ir sekina. Tai prilygsta meditacijai.

Apšvietimu  ir šešėliais manipuliuoju tol, kol užfiksuoju norimą dramą, intrigą bei emocijas, kurias patiriu kūrybos metu. Norėdama pasiekti darnią visumą, parenku spalvas bei tekstūras  padėsiančias atskleisti tą unikalią nuotaiką, kurią išgyvenu, kurdama konkretų darbą.

Su nauju darbu vis naujas išbandymas. Bet galų gale, kai pasiekiu norimą rezultatą, mane apima pasitenkinimas. Šis jausmas skatina mane kurti toliau, judėti į priekį.

Nuoširdžiai tikiuosi, kad šis mano projektas leis jums patirti nors mažą dalelę to malonaus jausmo, kurį jaučiau kurdama.Taip pat tikiuosi, kad kūrybos požiūris iš asmeninės perspektyvos, leis jums geriau pažinti mane bei mano estetinį suvokimą.

 

Ilona Valeikaitė – Paliukienė

2013